Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04.2011 00:43 - Произход на средновековната титла "таркан"
Автор: apollon Категория: История   
Прочетен: 10693 Коментари: 25 Гласове:
11

Последна промяна: 31.12.2011 14:39

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Таркан е твърде разпространена висша военна титла в армиите на народите от Pax Nomadica от степите на Монголия до степите на Унгария. Титлата има многостепенна йерархична структура и е връчвана на отличили се в боя бойци и на аристократични особи от близкото обкръжение на хана. Според император Константин Багрянородни титлата на боила таркана се носела от втория син на хана, а Стивън Ронсимън изказва предположението, че титлата таркан е еквивалентна на византийската титла стратег. Военната служба на таркана била освободена от данък. Думата е от заемка от иврит, в последсвие преминава в персийския език и на свой ред в монголски (като даркан), грузински, унгарски, български, арменски, руски и др.

Тарканът е  висш военен служител с военни заслуги, изразени в степени, отговарящи на проявеното военно майсторство, с което той ръководи поверените му военни единици. В допълнение на своите функции тарканите изпълнявали ръководна роля във военните съдилища, а в случай на военновременна обстановка, могли да имат и граждански правомощия в административното управление на стратегически градове и крепости. В случаите на новозавземане на територии тарканите изпълнявали ролята и на граждански административни управители върху завзетите области. Прoизходът на титлата неправилно се утвърждава като тюркски. Една от най-ранните инскрипции  на титлата е в надпис на Кул Тигин от 713 г.н.е., но реално якобитския патриарх на Антиохия Михаил Сирийски свидетелства за легендарния хунски хан Кама Таркхан през края на 1 век сл.н.е. Макар и легендарен , това значително измества в посока към дълбоката древност на съществуването на титлата. 
Таркхан е и име на село, в близост до което се помещава древноегипетски некропол. Таркханите са североиндийско племе между Северна Индия(Punjab) и Северен Пакистан.

Етимологичният произход на титлата е неизвестен. G. Doerfer ясно утвърждава, че произхода на титлата не е тюркски. L. Ligeti достига до същите изводи, но обвързва титлата с монголското darqat и с согдианската дума  *tarxant-освободен от данъци.  A. Alemany обвързва титлата с осетинското tжrxon kжnyn - съдя.
Опитът да се свърже титлата таркан с гръцкото съчетание theo arhon, както е в един от надписите на Омуртаг "ho ek theo archon", което се превежда като "от бога владетел", е на практика един опит за звукоподобие и не може да бъде издържано с адекватни аргументи.  Qarīb, Badr-az-Zamān изказва твърдението, че таркханската титла не е етимологично обвързана с алтайската титла "хан". В това си твърдение авторът не е прав, тъй като като както титлата хан, така и титлата таркан са генетично свързани с етнонима hunnoi.
Опитите да се обвърже титлата с индоевропейски корени също изглежда несигурен - така например корените *tar - със значение извивам и *tar - със значение кръстосвам, скитам, не могат да бъдат обосновани. 
Новата етимология отчита един малко известен факт, при който в армията на партяните, съществувало бойно знаме, с нарисуван върху него дракон. Самото знаме носело това име.  В този анализ се счита, че е налице приемственост между военната култура на партите и останалите съседни народи, както такава връзка е налице между римляните, което възприемат някой персийски военни атрибути като сокола(орела) например. В този смисъл бръснатата глава и опашката от коса на таркана придават неговия страховит боен вид, подобен на дракон. На драконът били подчинени останалите войни. Таркан е "дракон", тъй като всеки хун бил олицетворение и вдъхвал страх на своте противници. В никакъв случай не можем да изключим създадената тук за целите на статията санскритска етимология, според която името на титлата е съставено от санскритското tarati (преминало в авестийското tar)- преминавам, скитам, бягам и думата hun oт античното свидетелство на етнонима hunnoi. Близки чувашки думи са таркас „колело за игра“, теркеле „увивам“, но те са несъотносими в голяма степен с настоящото етимологично търсене.
Асоциацията с генералът дракон  не е безпредметна, доколкото персите и партяните са били в близки политически и икономически взаимотношения със скити и хуни. Една лексема, засвидетелствана от Есхил дава по ясна асоциация за семантичното разшифроване на титлата таркан - ταράκτωρ като разрушител, нарушител на мира.
, а дракона има точно такова разрушително действие.
Три града в света имат съставката таркан като спомен от военното управление на тарканите в тях - Астрахан, Тмутаракан и Тутракан. Tarakan е името на малък остров близо до Борнео и на едноименен град на него. Tarakan е и име на вулкан на остров Helmahera.
Конкретни исторически личности:
Хорпан Таркхан е кръвожаден хазарски генерал, който напада и разрушава Армения през април 630 г.н.е. В засада той избил 10000 персийска кавалерия. 
Алп Таркхан е хазарски генерал действал в хазаро-арабските войни в ранните години на 8 век. Името му се превежда като силен, огромен, велик таркхан.
Хазер Таркхан е хазарски генерал, предвождал 40000 армия, но бил победен и убит през 737г. 
Произход на средновековната титла таркан се оказва по-древен от аналите на историците през Средновековието, тъй като военните звания на хуните и скитите са доста по -древните от времето когато писменните източници все още не отразявали ранната история на тези племена.
От направения анализ можем да заключим, че тарканът е висша военна титла при хуните,аварите, българите,скитите, хазарите, като в случаите на превземане на вражеска военна крепост те имали правомощия да упражняват военен и граждански контрол при управлението й.
Особено важно е присъствието на семантичния корен за страх, респект и дори ужас в титлата таркан - това се потвърждава и от една култура близка до тази на скитите и хуните и предшествала тяхното развитие - хетите , чиято култура е взаимствана при проникването на кимерите в Асирия и Хетия, точно след разпадането на хетската държава през 7 век преди н.е. Така на хетски  tarh- означава силен съм, завоювам, а на лувийски tarhunt е бог на светкавиците и символ на страхопочитание. На хетски език tarkummai- е обявявам и корена tar- със значение говоря.   Други хетски лексеми съотносими с етимология на титлата таркан  в лингвистичен аспект са tarawa"i- "ставам богат" и ttarna- "оставям да си върви", което е идентично с тохарското tдrnб със същото значение.
Миграциита на хуните  на изток от 3 в.пр.н.е. и на запад от началото на новата ера логично поставят Централна Азия като тяхно първично ядро на обитание в тяхната мобилна конна империя. Затова санскритската етимология представена тук има своите основания за таркана като един скитащ, завоевателен и опустошителен хунски генерал.
Автор: Д.Георгиев-Даков (Title: Origin of the military title tarkhan)

сходни статии:
http://apollon.blog.bg/izkustvo/2009/09/18/edno-ot-nai-slojnite-bylgarski-imena-proizhod-na-imeto-na-gr.399515


Допълнение: Едно отлично доказателство за негативния семантичен товар на понятието таркана се потвърдава от санскритската дума taraka - демон поразен от Картикея, а от друга страна демона е точно отражение на семантиката за дракона, което се свързва с активната завоевателна и грабителска дейност на тарканите. Още по-силно потвърждение намираме в санскритското tarjanam, което буквално означава страх. Какво по-точно  доказателство за семантиката на титлата таркан от санскритската лингвистична база, особено ако първичния район на обитание на хуните,независимо от разнородния племенен състав в тях, гравитира към и около долините на Бактрия - защото нито Скития, нито Корея и Китай са истинските първични територии на хуните, а по скоро територии на разширение на тяхната мобилна и завоевателна империя.
На арабски tarkhum означава малък дракон. Несъмнено това разкрива респекта и военното страхопочитание от титлата таркан.
Титлата таркан е взаимствана в много езици и за всеки един от тях, тя носи характерни отпечатъци от езиковата база, в която е била използвана.  Трудно е да се определят посоките от кой език започва употребата на титлата и постепенно се разширява в останалите езици. Неправилно е също разглеждането на титлата едновременно от историческо и езиково гледище, тъй като така се получава смесица, в която различните погледи върху изследваната материя не дават нужната обща и детайлна визия, както в историческата, така и в езиковата материя. Единствено строгата историческа фактология отнесена към един строго лингвистичен анализ може да допринесе за изясняваме произхода на титлата, каквито усилия са положени в горния анализ.

Последна промяна от 30.12.2011
Ново доказателство за семантичния произход на титлата таркхан се отрива отново в санскритски език. Както знаем прабългарската войска е била конно формирование. Нейния предводител в лицето на тархана също е бил конник. Така тарханът изпълнявал взаимосплетените функции на военен конен генерал и на мирновременен владетел с титла по-ниска от тази на хана, кавхана и ичиргубоила.
По-късните титли, които заместват таркана в късната епоха на ПБЦ са комитите, които съответствали на войводите.
Именно защото титлата таркхан е тясно съотносима с конен генерал, санскритската дума 
taarkshya  - митично създание, първоначално описвано като кон, а по-късно разглеждано като птица, ясно обяснява семантиката на титлата таркхан.  Гласувай:
11
01. bojo12345 - Мисля, че долният цитат по-добре отговаря на въпроса за произхода:
22.04.2011 14:31
“Българин значи мъдър, знаещ човек” – така започва писмената история на волжките българи. Древните българи имали високоразвита държавност с повече от 40 държавни и военни звания. Основните от тях били: КАНАС ЮВИГИ, КАВХАН, БОИЛ, КОЛОБЪР, ТАРКАН, БАГАТУР, БАГАИН. Държавното устройство се основавало на една цялостно изградена трифункционална обществена йерархия:

1. Духовенство – колобри;

2. Войнство – боили, таркани, багатури, багаини;

3. Труженици.

Върховната власт над трите съсловия осъществявал Царят-Жрец, носещ свещената титла КАНАС ЮВИГИ – “От Бога владетел”. Канът управлявал с помощта на Шестте Велики боили, произхождащи от най-знатните болярски родове. Те съставлявали висшия господарски елит, наречен УКЕЛ, но по правило принадлежали към колобърското съсловие. Заедно с кана съставлявали Съвета на Седемте – върховният орган на управлението на САРАКТА (Царството).

Управлението на царете-жреци водело началото си от древната Арийска цивилизация, свързана с митологичната представа за "Златния век". Подобни държавни титли съществували в най-древните световни цивилизации – Шумер и Протоиндийската цивилизация, а също в Югоизточна Азия - Кушанската империя и някои келтски кралства. Във всички тези цивилизации била в сила една система от държавни звания, наследство от працивилизация, която много преди индоевропейците разпростряла своето културно влияние над Стария свят. Нашите прадеди успели да съхранят този древен държавен строй в неговия цялостен вид, чак до IX век.
http://indigota.com/index.php?topic=137.15
цитирай
2. apollon - и ти ли си този който ще ми обяснява на ...
22.04.2011 15:35
и ти ли си този който ще ми обяснява на мен, че сарактон значи царство - не стига че това си плагиат, но и ще ми излагаш собствените ми тези за саракта тук.

Обясни ми тогава откъде произлиза сарактон?
цитирай
3. apollon - няма ли малко срам като плзваш на...
22.04.2011 15:38
няма ли малко срам като ползваш наготово чужди мисли - къде да прочета твоите мисли, че сарактон е царство
цитирай
4. pepikomentatora - Таркан не беше ли турски певец? Може и да бъркам.
22.04.2011 22:11
цитирай
5. apollon - точно той е
22.04.2011 22:24
точно той е
цитирай
6. iliada - Честит Великден ,Аполон!
24.04.2011 10:36
И искаме с невидимия хор
на ангелите в нощния простор
по цял свят тая вест да се разпръсне:
Христос възкръсна!
цитирай
7. apollon - Честито възкресение на всички х...
24.04.2011 14:58
Честито възкресение на всички хора.
цитирай
8. apollon - Едно отлично доказателство за н...
26.04.2011 15:03
Едно отлично доказателство за негативния семантичен товар на понятието таркана се потвърдава от санскритската дума taraka - демон поразен от Картикея, а от друга страна демона е точно отражение на семантиката за дракона, което се свързва с активната завоевателна и грабителска дейност на тарканите.
цитирай
9. atil - Освен демони има и таракани
26.04.2011 22:06
В Русия на една бубулечка дето яде наготово и се въди в складовете и кухните , викат и - таракан.Простолюдието така ги е виждало нещата явно...Изговаряли са го и като "Тархан",може да се каже че е равнозначно на "велик княз".В Русия почти в пълен обем са наследили аристократичната йерархия и административнато деление на булгарската древна държава.Титлата е българска,но има индоарийски корен.Тарханите са били автономни владетели,нещо като по-късните деспоти .А саракт не е царсво а "южните предели на царството".В тенгрианството единия от 33 духа подчинени на Тангра се казва Тама-Тархан...Бай Ябалак или Къш-Тархан е духът на зимата и мраза.Булгарския дядо Мраз!Затова има дядо Мраз и в Русия го почитат.Дядо Коледа няма,Коледата никога не е била дядо!Но това е друга тема.За титлите ще напиша в моя блог,но малко по-късно.
цитирай
10. shtaparov - Още вероятности
27.04.2011 03:07
В представените от автора тълкувания на титлата,където е възможно тя да е във връзка с названията на дракона и на страха има логика,понеже според "Анализа" Таркан може да означава Даркон /Дракон/ и Стархан/Страхан,Страшан,Страшен/.
Но детайлното разглеждане на казуса показва,че са възможни и други забележителни етимологии,които,естествено,също са Български.
цитирай
11. apollon - uspeh Shtaparov
27.04.2011 09:41
uspeh Shtaparov
цитирай
12. selskicar - На татарски в Татарстан
28.04.2011 10:33
тархан значи просто човек.
цитирай
13. apollon - В отговор на форумната дискусия
01.05.2011 00:27
В отговор на форумната дискусия ето и моя отговор -форумът(той се знае - най великия форум в бг науката) бил пълен с апологети на тюркофилни теории за прабългарите -това е нова следа в мутациите на националните мислители. Нито унгарци, нито румънци и авари, нито българи и хуни имат нещо общо с тюркските етноси, освен само в главите на руските изследователи, на които им е крайно неизгодно да говорят,че в пределите на РУСИЯ има българи с ариански етнически произход, защото така русите избледняват. готови са да нарекат българите тюрки заради исляма, усвоен поради исторически причини,само да не се говори за благороден арийски произход, от който русите имат алергия.
Ако тези тюркски измишльотини бяха верни, унгарците, румънците, българите и хуните щяха да имат монголоидни черти, досущ като пресни монголи. Същото важи и за украиците. Уви добре че тюрките не виреят в България и съставляват само 9 % от генетичното разнообразие на българина и то главно поради 500 годишен геноцид и насилствено смесване на българите с други етноси в пределите на Османската империя.
Срамно е един българин да говори за тюркски корени, особено когато те са израз на виртуална измислица.
цитирай
14. apollon - В потвърждение за горните ми думи
05.05.2011 03:39
Класификация на хуно-българските думи заети в славянски

Антоанета (Делева) Гранберг

Когато се обсъждат езиковите контакти на славянските и алтайските народи, под
термин "алтайски" трябва да се разбира общоността обхващала хуни, авари и
прабългари. От езикова гледна точка, терминът "алтайски" обхваща общата история,
както на хуно-българския език, така и, най-вероятно, езика на аварите. Тези езици по
своите особености са много по-близки със съвр. чуваши и монголския език и се
отличават от тюркските. (За историята на тези народи, преди да напуснат Азия, както и подробности за тяхната миграция в Европа, срв. Yu (1990, 118-150) и Szádeczky-Kardoss (1990, 206-228).
От историческа гледна точка, не е правилно да се
употребява за тях определението "тюркски", тъй като за пръв път тюрките се появяват в Европа дълго време след появата на хуните и прабългарите.
цитирай
15. анонимен - AcrszACLJmvLPaGIflU
03.06.2011 19:15
Never seen a bteetr post! ICOCBW
цитирай
16. apollon - I Could of Course Be Wrong.
03.06.2011 19:25
I Could of Course Be Wrong - for example.
цитирай
17. анонимен - jiVdfeXWeekal
03.06.2011 20:31
What a joy to find such clear thinknig. Thanks for posting!
цитирай
18. анонимен - mSLLhVWonaEXVqQ
03.06.2011 20:56
ThatВ’s not just logic. ThatВ’s rlelay sensible.
цитирай
19. apollon - for nothing
03.06.2011 21:33
for nothing
цитирай
20. анонимен - AosfLNOpCjsnhQbe
04.06.2011 01:22
Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he asnwer.
цитирай
21. анонимен - CnWXzWVcZu
04.06.2011 15:25
Wow, thatВ’s a raelly clever way of thinking about it!
цитирай
22. анонимен - sVZUzFJgnVLmVv
04.06.2011 15:41
I bow down humbly in the preesnce of such greatness.
цитирай
23. анонимен - lOcJUYLspD
04.06.2011 16:09
That's way the bestest aesnwr so far!
цитирай
24. анонимен - YlSfkhCgVASfCglvzg
04.06.2011 20:56
What a joy to find someone else who thniks this way.
цитирай
25. apollon - Един интересен линк относно темата
17.08.2013 11:59
http://www.kroraina.com/st_iordanov/gr_ohrana.html
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: apollon
Категория: Изкуство
Прочетен: 11660888
Постинги: 5237
Коментари: 10178
Гласове: 18605
Архив
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728