Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.11.2011 18:40 - Монети и градско управление на Apollonia Pontica (Созопол)
Автор: apollon Категория: Изкуство   
Прочетен: 11732 Коментари: 1 Гласове:
10

Последна промяна: 06.06.2017 07:57

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Градското и политическо устройство на Apollonia Pontica е останало загадка за нас, тъй като липсват писмени сведения за него и са налице откъслечни писмени фрагменти, които косвено пресъздават някои елементи от историята на града. За част от управниците магистрати съдим по нумизматичните свидетелства - единственото свидетелство за една тъмна и останала неясна полисна история от древността. 
Така от нумизматичните свидетелства стават ясни имената на управителите на тези градове полиси, които се отличавали със своето демократично управление.
Всъщност няма друг град в Тракия, който да изписва имената на своите магистрати от древността освен Аполония Понтика и Абдера.

imageimage
ZWПYPON -име на полисен магистрат от Аполония Понтика, чието име означава божествен огън, имена свързани с култово религиозните практики на древните и обвързани с жертвоприношенията, които те принасяли на своите идоли.
image

image 
DixalkiH - име на магистрат от Аполония Понтика. Името се означава "магистрата с двата пръстена" от χάλκειος - пръстенен, а точния запис идва от синкопа на втората дума от древен израз на Омир - αὐγέ χαλκείη (меден блясък).


image
HGHMWN - име на магистрат от Аполония Понтика. Този градски управник е втория в античната история с името Ἡγήμων. Първи с това име  е споменат атинския оратор Хегемон, който бил наказан от атиняните, заради това, че бил подкупен от Македония. В Буквален превод името значи властелин, управник, безусловен и единствен височайши властимащ. 
imageimageimage
Клеократес е друг магистрат от историята на полиса Аполония Понтика. Името му означава прочут управник.
image
image
Kleinio - Клиний, магистрат. Името означава доблестен, славен.
imageimage
KOЛOTHS- Колотис. Изключително интересно име на магистрат, известно само от естествената история на Аристотел, където с това име е упоменато древното название на пeтнист гущер -κωλώτης.
image

MEГНNW - рядко име на магистрат от Аполония Понтика. Съставено е от μέγ от μέγας-голям и ἡνία-ръководство.
image

Един надпис от Атика ни засвидетелства име близко до монетата с четящ се надпис ἩMOXOΣ. В него се чете сходното име Никомохос:  IG Iі 1186 Attica Λεοχάρες Νικόμοχος Νίκον. Вероятно името идва от махос - воин и първоначалната форма е като името на математика Никомахос от Гераса. Възможно е името да се чете δημουχος, което значи владетел, управител.
image
ΑΡΙZΗΛΟΣ - име на магистрат със значение благороден и ревностен привърженик, последовател, поклонник. Вероятно става дума за магистрат ревностно отстояващ  интересите на своя полис - Аполония Понтика.
image
ΑΡΙZΗΛΟ
image
ΛIXHΣ име на магистрат от Аполония Понтика сходно с това на Λίχης- името на слугата на Херакъл, доставил му отровно наметало.
image
(Z)
ΥΣΤΡΑΤΟ - Възможно е да става дума за името Лизистрат (Λυσίστρατος) - гръцки скултор упоменат от Плиний стари, на който пръв дошло наум да прави отливки на човешки лица посредством гипс. Възможно е името да е и Пизистрат.
Всички монети представят лауреатна глава на Аполон, а на реверса е изобразена скарида и котва - другите характерни полисни символи.
Удна рядка монета от Аполония Понтика представя главното божество на града Аполон, седнал на омфалос и държащ лък. Съкращението върху монетата μυζ  вероятно би значело титлата на божеството  .
image
image
Изписването KWMU вероятно идва от κώμυς-куп със значението за богат магистрат.
image
Рядката монета с надписа на магистрата Полианакс ни разкрива друг негов управител, чието име означава "лидер или господар на многото".
image
Евкюдис е магистрат също на Аполония Понтика. Името означава "истински славен" от κυδήεις-славен.
image
Леопрепес е името на магистрат на Аполония Понтика, известно само от монета, сечена в едноименния полис. Името означава "подобен на лъв" и идва от глагола πρέπω-съответствам, наподобявам, подхождам, блестя.
image


Магистрат Атенайс следва да означава Атинянина и вероятно е резултат на включването на Аполония Понтика в Атинския морски съюз.
Друг магистрат носи името Ктитор от κτήτωρ-собственик, притежател.
image
Политика

През 445-441    пр.н.е.
дриски! -ар Ситалк нало/ил данък на черноморските олиси3 новъреки двойни! данък * към Атина след K2( и към ?дриското -арство3 това нинай*малко не #атрудн!вало Аолони! "онтика.
Разлики в политическото устройство на полисите Месембрия и Аполония Понтика

В основаването и на двата полиса е спазена традицията да се почита Херос Ойкистес.

Налице са сериозни етнически, политически, културни и търговски различия между двата полиса, където се говорило. Аполонийците били йонийци от Милет и Фокия, обичали


Основен аргумент за разликата в политическото управление на двата полиса се корени в съществената разлика на монетните емисии при двата съседни града. Не зависимо, че в даден момент по задълженията на Атинския морски съюз двете градски държави са имали общо монетосечение, това не прави различията по-малки в самото начало на техните монетосечения. Прави впечатление, че статерите и диоболите на Аполония Понтика притежават надписи с имената на градоначалниците си, секли конкретните емисии. При монетите на Месембрия ако все пак лично име присъства, то става дума по-скоро за изключение. Това говори, че двата града се управляват по различни политически модели.
В първобитното общество единоначалието било всичко. Заради политическия и властови егоизъм постепенно водачите съсредоточили абсолютна власт и се превръщали в тирани, особено когато общностите от хора или населените места били по-малки. Това се пренесло и в управлението на полисите. С развитието на материалните блага, както икономиката, така и броя на населението в полиса нараствал. Това довело до повече желание за развноправие и за чуване гласа на мнозинството, срещу което стоял един единствен лидер с неговите най-близки подчинени. Освен това с развитието на ранните градски общества се оказало, че един тиран, макар и да разбирал от политика, не бил еднакво добър в своите качества като жрец или съдия. В други случаи тиранът бил добър жрец, но лош политик или добър съдия, но лош жрец. Периодът на полисната тирания бил от ср. на VІІ до ср. на V в. пр. Хр. Ето защо народа избирал жреците, съдиите и политиците по техните личностни качества. Така започнал прехода от абсолютна тиранична власт към олигархия, която по-късно била заменена от по-либералния модел на Атинската и в последствие полисната демокрация.
В ранната епоха полиса се управлявал от василевс или тиран(получавал властта нелигитимно без народен избор или наследствено право), който съвместявал функциите на военен вожд, висш съдия, и върховен жрец. В този ранен етап полисното управление се доближавало до късните форми на авторитаризъм и дори тотемизъм (почитания от полисите Херос Ойкистес) на първобитните общества. Впоследствие ранните полисни общества създали механизми за контрол на василевса и формирали буле(съвет на петстотинте) или герузия (съвет на старейшините), многочислени народни съдилища (хелиея) и еклесия (народно събрание), което осъществявало влияние върху вземане на решенията и осъществявало контрол на изпълнителната власт. Така най-ранните форми на демокрация се зародили в полисите, но това отново бил един плутократичен принцип на управлление на аристокрацията, която имала права в политиката по наследство. Два били политическите принципи в прехода от олигархия към демокрация и техните междинни форми- плутокрацията поддържана с принципа на наследяемостта на имота и властта и меритокрацията за участието на най-способните, изразени със следните думи на Аристотел в книгата си „Политика”: "Но за юриспруденцията и разпределянето на службите според заслугите, гражданите трябва да се познават един друг; където това го няма, политическите позиции и юриспруденцията страдат". Независимо от изразеното мнение на философа в полисите господствали плутокрацията и тимокрацията. Единствено може би военните стратези били избирани по своите бойни способности.
Основни двигатели на колонизацията били пренаселеността и поземлената криза. Стенохорията или липсата на земя бил основния социален двигател за гражданските войни в полисите.
Герузията е висш държавен орган на аристокрацията, съставен от съвет на старейшините в древногръцките полиси. Герузията е свиквана от 5-тте ефори, за да подготвя решенията на народните събрания, да съставя решения по държавни въпроси и углавни престъпления. В Спарта Герузията се състои от 30 геронти (включително двамата царе), избирани пожизнено, като най-младият трябва да е на 60 г.
В Атина ареопагът възниква в епохата на родовоплеменния строй като съвет на старейшините. Състои се от пожизнени членове, попълван от бившите архонти, като кандидатите са избирани от самия Ареопаг, който има широка политическа, съдебна, надзорна и религиозна власт. В него влизат 9 архонти: архонт епоним, според който била назовавана годината; базилевс, полемарх и шест тесмотети. Подпомагала ги колегията на стратезите (десет на брой), която била натоварена предимно с военни задачи и с върховното командуване на атинската войска. Ареопагът е крепостта на аристокрацията, а по-късно на олигархията.
В прехода от олигархия към демокрация и техните междинни форми в отделните полиси били създадени органи за контрол на върховната власт: Народното събрание (ekklesia), Съветът на петстотинте (bulй) и многочислените народни съдилища (heliaia).Автор: Д.Георгиев-Даков
Гласувай:
10


Вълнообразно


1. apollon - Правя забележка на автора на следния автор, че като цитира, трябва точно да пише и заглавието на публикацията
03.06.2017 11:07
http://www.sozopol/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%8A%D0%BF%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-apollonia-pontica-5357.html#axzz4ivJqjS6O
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: apollon
Категория: Изкуство
Прочетен: 12598072
Постинги: 5290
Коментари: 10346
Гласове: 19018
Архив
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31