Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.01.2011 23:51 - Произход на имената на тракийски Драбескус и на българския град Драма
Автор: apollon Категория: Изкуство   
Прочетен: 16699 Коментари: 23 Гласове:
36

Последна промяна: 13.02.2012 12:46

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Етимологията на тракийското селище Драбескус(Δραβῆσκος) е сложна и се формира на основата на наличните тракийски езикови елементи с индоевропейските езикови корени, проникнали по време на най-ранните нахлувания на дорийците и на последвалите нахлувания на персите на Балканите. Особено силна пречка е сходството на ойконима Драбескус и етнонима дерони, но ние не бива да сме сигурни в границите на разпространение на тракийските племена, тъй като те често променяли границите на своите владения. Това което изключва дероните е факта, че Драбескос е селище в Тракия между Струма и Места, където гръцките колонисти от Амфиза били изместени от едоните. С други думи първоначално едоните владеели земите на север, които се допирали до съседните земи на сатри, беси, меди, синти и добери. Мястото където се намирало тракийското селище Драбескос освен своите тракийски жители подслонило и гръцките колонисти от Амфиза, но последните били победени и изгонени от едоните вероятно като контрамярка за строежа на гръцката колония на Амфиполис в Тракия. Тукидит свидетелства, че Амфиполис бил построен цели 28 години след сражението при Драбескос, което датира през 465/4 г.пр.н.е. Значителни трудности за построяването на Амфиполис оказал остров Тасос, който държал контрола на търговията за вътрешността на Тракия. В крайна сметка атинският генерал Hagnon основал, този път успешно, град Амфиполис през 437/6 г.пр.н.е.
Налице са всички лингвистични обстоятелства които да дават твърдата увереност, че град Драма е наследник на древното тракийско селище Драбескус. Мястото където Драбескос бил разположен, представлява възлова и стратегическа точка за геския път от Горна Тракия към Беломорието и към подходите за долината на Струма. Това обяснява големия интерес на елинските колонисти и търговци да населят това селище.
Но какво всъщност значи и откъде произлиза името Драбескос (лат. Драбескус)? След като е напълно ясно, че името не носи етнонимни белези, съвсем спокойно може да се премине към разгадаването на името. Типично за тракийските традиции, името е тясно свързано с водните източници и както много други тракийски имена е хидронимно обусловено. Хидронимното пренасяне в имената на ойконими е белег за древност и автохтонност на наименованията. Това е един от ясните лингвистични критерии за автохтонния произход на тракийския етнос.
Основен източник на питейна вода за Драбескос (дн.Драма) от древността до днес е река Драматица - приток за река Струма. Първи сведения за нея дава Херодот под името Ангит (Angitis, Ἀγγίτης) още през V век пр.н.е. Според новата етимологична теория, изказана тук за първи път именно река Ангитис е хидронимната основа за името на селището и по точно нейното изцяло тракийско име. В днешно време и за нас съвременните хора единствено ойконима свидетелства за лингвистичните белези на тракийското название на разглежданата река. Какво означава това речно име Драбескус? Произходът му е смес от санскритски и индоевропейски елементи - една изключителна лингвистична рядкост, която вероятно е обусловена от сведенията на Херодот за съвместно съжителство между местните траки и нахлулите перси на Дарий, Ксеркс и Артаксеркс. В превод името означава "бързотечаща вода" от санскр.drava - бързотечащ и тракийското escus- вода. Вторият корен напълно съотвества на лингвистични произход на река Искър, която има също тракийски произход.
По-късните антични имена на селището са Дирама (Δύραμα) или Хидрама (Идрама, Ύδραμα), които още веднъж разкриват хидронимната основа на названието. Съвременното име Драма е точен аналог на първия корен на названието Драбескус поради трансмутацията на звука β в μπ при транлитерираните текстове от други езици. Така Драма е пряк наследник на тракийското  Драбескос. Гръцкото Ύδραμα се разглежда като съставно от υδρέα- вода и αμα- заедно, съвместно, близо и в превод означава "близо до вода". Хидронимната семантика на гръцкото название Ύδραμα утвърждава хидронимните етимологични корени на името Драбескос.
Според Тукидит (Thucydides,Book 4,102) атиняните изпратили през 466 г пр.н.е. 10 000 колонисти (не само атиняни, но и жители на срадни техни градове), но те били напълно избити от едоните близо до Драбескус - вероятно място, където желаели да се населят. Някои изследователи смят броя на колонистите за прекалено преувеличен, но е възможно това  действителния брой на фона на разрастналия се атински полис в резултат на успешната демократична политика на Атинския съюз. Едва през 437 атиняните успели да създадат колония край Еion и после в Ennea Odoi (девет пътя), която впоследствие преименували на Амфиполис. Стратегически важната милетска колония Ennea Odoi била завоявана закратко и попаднала под контрола на едоните, след като персите се оттеглили от района. Едоните отблъсквали йонийските атаки начело с атиняните цели 32 години.  Атиняните изтръгнали контрола на едоните върху Амфиполис точно преди Пелопонеската война. Спартанският офицер Брасидас  освобождава Амфиполис след пролакедемонския преврат в държавата на едоните, когато те стават спартански съюзници и попълват бойния състав на спартанската войска. След като едонските войни съставили по-голямата част от спантанската войска Бразидас спечелил прословутата си победа над атиняните и смазал съпротивата на приемника на Перикъл - Клеон.
Съгласно картата на Первтингер името Драбескос е засвидетелствено с почти същия звуков състав като латинизираното Darauescus. Макар и доста по-късно свидетелство тя вярно отразява инскрипцията на името и е един от важните доказателства за неговия сложно-съставен произход. Счита се, че инскрипцията в Табула Певтингериана "Darauescus" e точен вариант на името Драбескус и свързана със староиндийската форма dar - дера, чупя, влача, унищожавам. Освен близостта до този староиндийски линмистичен елемент, името съдържа санкритската форма dara - поток, река (като реките Амурадя, Сърдаря, Вардара).
В Гърция освен българо-тракийския град Драма съществува още едно селище с подобно име и това село Здравик (на гръцки: Δραβήσκος, Дравискос, до 1927 Ζδράβικ, Здравик). Намира се в историко-георграфската област Зъхна на Серското поле и към 2001 година наброява 1661 жители. Други варианти на селищното име са Стравикиес (Stravikies) и турското Издравик (Ιζντραβίκ). Населението на селото се състояло от гърци и гръцки бежанци от България. 
Певтингеровата карта се оказва най-силно доказателство за точния фонетичен състав на името и втори референтен източник за селището Драбескус след Тукидит. Автор: Д.Георгиев-Даков
Справка за историческата употреба на лексемата ΗΣΚΟ в древни инскрипции: С това име е известна река Искър в древността в сведенията на Ptolomajų - ΟΙΣΚΟΣ, с PLINIO - Ескус, Thucydid - ΟΣΚΙΟΣ, Херодот - )ΣΚΙΟΣ, Tabulae Peutingerianae ) ΣΚΙΟΣ, Tabulae Peutingerianae (Castori (Castor ) - Fl. ) - Fl. Escus. В Литва е известен човек  с това име от XV век - Eskus (Privilegia Jura et immunitates Ducatus Samogetarum. Rankraštis Mokslo Draugijos archyve. p. 178 a).

image
Darauescus in Tabula Peutingeriana.


Две реки в историята на човечеството носят имена, свързани със сравнението за бързото човешко ходене (относно тяхното течение) - това са река Ганг и река Драва. Името на река Ганг от санскрит означава вървя бързо, а на река Драва в тази статия се отхвърля келтската етимология и се предлага нова санскритска етимология, чието име идва от dravati - топя, тека (dravanti - плъзгам, тека; dravina - движимо имущество; drava - течен, бързо движещ, бързовървящ). Името Drava в семантичен превод звучи "бързо течаща".

Забележка: Δραβῆσκος е коренно различно име от лексемата δραπετίσκος и нe произлизат една от друга. Eдинствен засвидетелствал за пръв път думата е Лукиан. Нейната възможна етимология е от δέρω -  дера и πέτομαι- бягам, бързам. Така в точен превод δραπετίσκος означава одран, одърпан беглец (беглец спасил единствено собствената си кожа), като тази дума директно не е обвързана с етимологията на Драбескос. Разликата в изписването на Δραβῆσκος и на δραπετίσκος е огромна. Съвременното име на град Драма не произлиза от δραπετίσκος, а от вариантната инскрипция - Δραμπῆσκος --> Δύραμα --> Δραμα.
Заключителен момент в тракийската етимология на селището са и сведенията на Тукидит, който разклежда Драбескус като населено място в земите на траките едони - безспорен факт далеч преди пристигането на колонистите от Атинския съюз.
Много преди да стане част от римския път Via Еgnatia като римски военен лагер и търговски център, мястото, което Драбескос заемал било част от преди това съществуващи пътища, кръстопътен възел и стратегически важна местност.
Тукидит изтъква една важна особеност в своите сведения - едоните разбили и унищожили напълно атинянските колонисти при тракийски Драбескос.

image
Типично двойно снаряжение от копия при тракийски воин, възприето и от македонската армия(монета на Пердикас II )

image
image
image
image
image
imageautor-tolis68
Angitis


Classical sources of ithe inscription oskos/escos/iskos -
Oskios (Thuk.), Skios (Hdt.), Oiskos (Ptol.) Oescus (Plin.), Hiscus, Uscus (Iord.), Iskos (Hierokl. Syn.), Yscos (Cod. Theod.)
Гласувай:
361. apollon - вкара ми доста смях с тази теза - би ...
13.01.2011 00:54
вкара ми доста смях с тази теза - би могла да бъде валидна само ако я докажеш
цитирай
2. apollon - това е типичен пример за несериозна ...
13.01.2011 01:31
това е типичен пример за несериозна етимология, тъй като древното име следва да с обяснява със старогръцки, не със новогръцки фантазии, а в случая дори и старогръцкия не взема участие
цитирай
3. apollon - И за огромно нещастие не е старог...
13.01.2011 01:49
За да е научно правдив анализа ти е нужна гръцка дума по-стара от 2 век след Христа, откогато се смята че най-късно произхождат географските сведения на Клавдий Птоломей.
цитирай
4. анонимен - ....Елица
13.01.2011 11:48
Лексемата "Драпетискос" със санскритско-тракийски
произход ли е?!-или греша-мерси предварително
цитирай
5. apollon - Есехехо обърка дори останалите, ...
13.01.2011 12:09
Есехехо обърка дори останалите, които четат. Очевидно си жертва на някакво недоразумение - drapetiscos (дума засвидетелствана за първи път от Лукиан) не е част от смисъла на името Драбескос, а само звуконаподобява. Дори и аз се обърках на това недоразумение. Както съм посочил бегълци няма - има колонисти според думите на Тукидит
цитирай
6. apollon - Бегълци няма и това са атински ко...
13.01.2011 12:58
Бегълци няма и това са атински колонисти - население, чиято цел е заселване на предварително определен регион.
цитирай
7. apollon - Моята теза е хидронимна - вашата ...
13.01.2011 13:07
Моята теза е хидронимна - вашата каква е
А това, че е хидронимна е видно навсякъде в текста :)
цитирай
8. apollon - да не си по рождение злобен - сякаш ...
13.01.2011 13:22
да не си по рождение злобен - сякаш завиждаш на личните ми интереси и ми държиш сметка :)
цитирай
9. apollon - Отново не сте разбрал - приемам, че ...
13.01.2011 13:25
Отново не сте разбрал - приемам, че Драбескус е тракийското име на река Ангитис и че Драбескус е името на тракийско селище, от което град Драма наследява името си. Учудващо е, че не се разбира
цитирай
10. apollon - Аз не го приемам - има си за това ли...
13.01.2011 13:45
Аз не го приемам - има си за това лингвистични доказателства. С други думи за да бъде едно име тракийско е нужно да притежава в себе си тракийски езикови елементи. Този елемент е тракийското ескос, което присъства като лингвистичен елемент в Драбескос. Тоест не аз приемам дали името е тракийско, а то си е доказано такова искам или не искам.
От Есехех приемам само нови виждания по темата - обясних, че драпетискос е дума без значение за Драбескос.
цитирай
11. apollon - това е супер смешно обяснение тъй ...
13.01.2011 20:31
това е супер смешно обяснение тъй като Драбескус и Улпия Ескус са селища от епохата на Рим, също като Гарескус. Коментаторът и бъкел си няма от културата и езика на траките. Думата има различни инскрипционни варианти - ескус, ускус, искус, оескус - все латинизирани форми на тракийската дума уску.
http://www.stavacademy.co.uk/mimir/thracian.htm
Когато един индивид е неук и упорит - той е истинска спирачка за едно ново разбиране.
цитирай
12. apollon - в текста фигурира историческата ...
18.01.2011 12:42
в текста фигурира историческата употреба на еско, оиску
цитирай
13. shtaparov - Теза
19.01.2011 00:36
eceheh написа:
"Драбескос" произлиза от гръцкото "драпетискос" - жалък беглец: драпетискос ->драбетискос->драбескос


Според "Ангеловия анализ" тези имена нямат нищо общо с гърците,понеже:
1.Драма=Грама/Града,Градо,Градът/.
2.Драбескус=Драбещус/Градищус,Градище,Градича,Градеца/.
Съответно-гърците в района са неканени пришълци-колонизатори и крадци на чужди територии,а коренно население още от времето на неолита са Българите.
цитирай
14. apollon - с последното изречение съм безс...
19.01.2011 00:38
с последното изречение съм безспорно съгласен
цитирай
15. apollon - не ми е неудобно
19.01.2011 12:01
не ми е неудобно
цитирай
16. apollon - :)
21.01.2011 00:16
:)
цитирай
17. анонимен - VEsKZqErceLl
03.06.2011 19:43
Glad I've finally found soemthnig I agree with!
цитирай
18. анонимен - SbpGQkWcsxdwRXB
04.06.2011 00:59
Your answer was just what I nedeed. ItВ’s made my day!
цитирай
19. анонимен - BgTUYjdPZI
04.06.2011 16:42
YouВ’re a real deep thikner. Thanks for sharing.
цитирай
20. анонимен - KPzkhbEbMOUIzJMtB
04.06.2011 17:17
leSBJ7 <a href="http://veprrskdqfim.com/">veprrskdqfim</a>
цитирай
21. анонимен - AtoPTapYYKGzK
05.06.2011 10:59
kqhS1e , [url=http://cmdxprduzaqv.com/]cmdxprduzaqv[/url], [link=http://otaaaicntfuz.com/]otaaaicntfuz[/link], http://rwyvlnaivwcj.com/
цитирай
22. анонимен - aAZdfVyOKy
06.06.2011 11:23
3ArG4J <a href="http://lqjwybvujbrt.com/">lqjwybvujbrt</a>
цитирай
23. анонимен - TunwzDVWjcm
07.06.2011 16:50
koTbRg , [url=http://naefntzabhls.com/]naefntzabhls[/url], [link=http://kubcmkaqxyfx.com/]kubcmkaqxyfx[/link], http://ffjemzcsbqpg.com/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: apollon
Категория: Изкуство
Прочетен: 14653950
Постинги: 5339
Коментари: 10427
Гласове: 19334
Архив
Календар
«  Май, 2024  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031